Mustvee Vallavalitsus võtab tööle haridusspetsialisti

Haridusspetsialisti põhiülesanneteks on Mustvee valla haridusvaldkonna edendamine ja vastavate tegevuste koordineerimine, osalemine hariduspoliitika väljakujundamise protsessis, valdkondlike arengukavade väljatöötamise ja elluviimise protsessi koordineerimine, haridusalase info koordineerimine, noorsootöö ja huvitegevuse koordineerimine, haridusasutuste teenistusliku järelevalve korraldamine, valdkondlike taotluste menetlemine ja õigusaktide eelnõude ettevalmistamine.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus;
 • töökogemus hariduse valdkonnas;
 • haridusvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • B kategooria juhiluba.

Ootused kandidaadile:

 • oskus planeerida tööprotsessi;
 • kõrge pingetaluvus;
 • otsustusvõime;
 • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;
 • kohusetunne ja korrektsus;
 • ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine;
 • hea digivahendite kasutamise oskus.

Kandideerimisel tuleb kasuks avalikus teenistuses töötamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • vaheldusrikast tööd;
 • võimalusi eneseteostuseks;
 • erialaseid koolitus- ja arenguvõimalusi;
 • toetavat meeskonda;
 • paindlikkust töökorralduses ja puhkuse planeerimisel;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks: esitada sooviavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt  17.märtsil 2024 e-posti aadressile info@mustvee.ee  märgusõnaga "Haridusspetsialisti konkurss".

Lisainfo: vallavanem Indrek Kullam e-post: indrek.kullam@mustvee.ee  või tel 514 1647