Kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor avatud

Kogukondliku turvalisuse toetusvooru eesmärk on edendada koostööd turvalisema elukeskkonna kujundamisel.

Taotleja peab nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja kirjeldama, kuidas on kavas vähendada ohtu inimeste elule ja tervisele elutähtsate teenuste katkestuste korral või suurendama inimeste valmisolekut ning võimet ennast ja teisi kriisiolukorras abistama.

NB! Partneri(te) roll tuleb kirjeldada taotluses, millele tuleb lisada partneri(te) kinnituskiri.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis

– suurendavad kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaseid teadmisi ja oskusi;

– vähendavad riskikäitumist;

– arendavad kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuseid.

Taotlejaks võivad olla:

– Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;

– vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus (ainult seoses vabatahtliku pääste projektidega)

Toetuse piirsumma on 3500 eurot, projektid võivad olla ka väiksemad, alampiiri ei ole. Projektivooru maht on 11 500 eurot.

Taotlusvooru tingimused ja vajalikud dokumendid esitamiseks leiab https://jaek.ee/kogukondliku-turvalisuse-2021-aasta-maakondlik-toetusvoor/.

 

Küsimuste korral saab lisainfot Maiu Veltbach, SA JAEK arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist, +372 56479521, maiu@jaek.ee

Taotluste koostamisel nõustab Kersti Kurvits, SA JAEK kodanikuühenduste konsultant,+372 520 8423, kersti.kurvits@jaek.ee