Täna, 25. oktoobril on Mustvee valla 4. sünnipäev, palju õnne!

Mustvee vald moodustati 25. oktoobril 2017. a, kui kinnitati Mustvee vallavolikogu
valimistulemused.  Üheks  omavalitsuseks  ühinesid  Avinurme  vald,  Kasepää  vald,  Lohusuu
vald,  Mustvee  linn,  Saare  vald  ning  Torma  valla  Võtikvere  küla.