MUSTVEE VALLA VALIMISKOMISJONI TEADE

Kohalike omavalitsuse volikogude valimised toimusid 17. oktoobril 2021. Seoses mitmete Riigikohtule esitatud kaebustega valimistulemuste kinnitamine viibis. Eile andis Riigi valimisteenistus loa valimistulemuste kinnitamiseks ning avalikustamiseks.

9. novembril kell 9.00 kogunes Mustvee valla valimiskomisjon. Päevakorras oli 3 punkti:

  1. Mustvee Vallavolikogu liikmete registreerimine - vaata dokumenti
  2. Mustvee Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine - vaata dokumenti
  3. Mustvee Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine - vaata dokumenti

Esimese volikogu istungi kutsub valimiskomisjon kokku 46. nädalal. Kõik valitud volikogu uue koosseisu liikmed saavad kutsed isiklikule e-posti aadressile, teade volikogu kokkukutsumise kohta avalikustatakse ka valla kodulehel.

 

Daisy Utsar

Mustvee valla valimiskomisjoni esimees