Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Voore Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks

Kandideerijatele esitatavad nõuded:
-vastavus Haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. aasta määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistude kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõike 1 nõuetele;
-teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja eelarvelise asutuse majandamise alustest;
-juhtimiskompetentsus ja -kogemus;
-koostööoskus.
 
Konkursil osalemiseks esitada:
-motiveeritud avaldus koos palgasooviga;
-elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik);
-ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
-muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
 
Tööle asumise aeg: jaanuar 2022.
 
Kandideerimise dokumendid palume esitada hiljemalt 22. detsembriks 2021 Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@mustvee.ee märgusõnaga „Direktori konkurss".
 
Kandideerimise info telefonil 5388 6955, Terje Rudissaar, vallavanem.
Kooli poolne kontakt telefonil 5697 5965, Kalle Kolberg, direktor.