MUSTVEE VALLAVOLIKOGU II KOOSSEISU 1. ISTUNG

Mustvee valla valimiskomisjon on otsustanud kutsuda Mustvee Vallavolikogu II koosseisu esimene istung kokku 16.11.2021 kell 14.00.

Istung toimub Mustvee Kultuurikeskuses, Tartu tn 12, Mustvee.

Istungi päevakorras on:

1. Mustvee Vallavolikogu esimehe valimine;

2. Mustvee Vallavolikogu aseesimehe valimine;

3. Mustvee Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.