Hajaasustuse programm 2018

25.10.18

Mustvee vald jätkab hajaasustuse programmis osalemist. Taotluste vastuvõtt algas 9. aprillil.
Taotluste esitamise tähtaeg on 11. juuni 2018.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetust saab taotleda veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.


Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2018 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.
Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33%.

Taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada Mustvee Vallavalitsusele või teenuskeskusesse hiljemalt 11. juuniks 2018.

Täiendavat informatsiooni ja abi taotluse koostamisel annavad:

  • Katrin Rajamäe - Mustvee vallamaja, tel: 513 8333, e-post: katrin@mustvee.ee

  • Imbi Kaarama - Avinurme teenuskeskus, tel: 529 8874, e-post: imbi.kaarama@mustvee.ee

  • Arina Tamm - Lohusuu teenuskeskus, tel: 5682 7766, e-post: arina.tamm@mustvee.ee

  • Julia Guž - Kasepää teenuskeskus, tel: 5309 8935, e-post: julia.guz@mustvee.ee

  • Merle Kruus - Saare teenuskeskus, tel: 776 2031, e-post: merle.kruus@mustvee.ee

Taotlemise täpsemad tingimused ja abimaterjal EASi kodulehel.

 

2018. a rahastatud taotlused (Mustvee Vallavalitsuse 6.09.2018 korraldus nr 2-3/411):

Jrk. nr

Toetuse saaja

Projekti nimi

Toetuse maksimaalne summa (riik + Mustvee vald)

Oma-ja kaas-finantseering kokku

Taotluse tingimuslik rahastamise otsus

 1.1

Ants Tori

Määra vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldus ja soetamine

1105.50 (552.75+552.75)

544.50

-

 1.2

Liina Siirak

Toome kinnistu juurdepääsutee teepõhja ja -katte ehitamine

3724.68 (1862,34+1862,34)

1834.54

-

 1.3

Margot Haav

Sotkara talu (Kärasi küla, Mustvee vald) kanalisatsioonisüsteemide rajamine

2560.74 (1280,37+1280,37)

1261.26

ehitusteatis

 1.4

Silvi Rosenberg

Rosenbergi kinnistu veesüsteemide rajamine

1684.38 (842,19+842,19)

829.62

ehitusteatis

 1.5

Silvi Rosenberg

Rosenbergi kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2663.62 (1331,81+1331,81)

1311.95

ehitusteatis

 1.6

Mäido Mägi

Puki talu septiku paigaldamine, imbväljaku ja kanalisatsioonitrassi rajamine

1514.20 (757,10+757,10)

745.80

ehitusteatis

 1.7

Kristjan Kaasik

Vilu kinnistu, asukohaga Jõgevamaa, Mustvee vald, Vilusi küla puurkaevu rajamine

5389.48 (2694,74+2694,74)

2654.52

ehitusluba ja puurkaevu asukoha kooskõlastus

 1.8

Maie Tamm

Pärna talu, Ruskavere küla, Mustvee vald, Jõgevamaa/ imbväljaku rajamine, torustiku ehitus majani

2093.75 (1046,87 + 1046,88)

1031.25

ehitusteatis

 1.9

Pille Kaur

Madi talu septiku, imbväljaku ja kanalisatsiooni rajamine

1541.00 (770,50+770,50)

759.00

ehitusteatis

 1.10

Meelis Mäerand

Kooli Ruskavere, veevarustussüsteemid/ puurkaevu rajamine

2653.00 (1326,50+1326,50)

1307.00

ehitusluba 

 1.11

Ove Kalme, Linda Kalme

Juurdepääsutee Ninametsani, Omedu küla, Mustvee vald Jõgevamaa

6500.00 (3250,00+3250,00)

3941.80

-

 1.12

Katrin Prusakova

Heleni KÜ, Ninasi küla, Mustvee vald

1226.10 (613,05+613,05)

603.90

ehitusluba ja puurkaevu asukoha kooskõlastus

 1.13

Heidi Aruväli

Jõgevamaa Mustvee vald Kaasiku küla Murukingu talu juurdepääsutee renoveerimine

2737.62 (1368,81+1368,81)

1348.38

-

 1.14

Elle Sumla

Ojara-Nuka talu juurdepääsutee korrastamine

1476.14 (738,07+738,07)

727.06

-

 1.15

Helgi Roosipuu

Võtikvere küla Roosi kinnistu vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldus

980.88 (490,44+490,44)

483.12

-

 1.16

Malle Kuusk

Tööstuse 11 kaevu puhastamine

260.50 (130,25+130,25)

128.30

-

 1.17

Eda Kütt

Paju talu veevarustussüsteemi rajamine

1165.80 (582,90+582,90)

574.20

ehitusteatis

 1.18

Eda Kütt

Paju talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2204.30 (1102,15+1102,15)

1085.70

ehitusteatis

 1.19

Vello Reisenbuk

Nõmme talu septiku ja imbväljaku paigaldamine

1541.00 (770,50+770,50)

759.00

ehitusteatis

 1.20

Alo Arumäe

Mäearu puurkaevu rajamine ja veeühenduse paigaldamine

6500.00 (3250,00+3250,00)

3658.00

ehitusluba ja puurkaevu asukoha kooskõlastus

 1.21

Triinu Dressel

Sepa 10 puhas tarbevesi

3660.00 (1830,00+1830,00)

1830.00

ehitusluba ja puurkaevu asukoha kooskõlastus

 1.22

Janek Romanovitš

Raidi kinnistu, Nõmme küla, Mustvee vald, Jõgevamaa. Veesüsteemi rajamine

5262.18 (2631,90+2631,90)

2591.82

ehitusluba ja puurkaevu asukoha kooskõlastus

 1.23

Vallu Lepp  

Vanatoa kinnistule septiku ja lisasüsteemise soetamine

941.60 (470,80+470,80)

470.80

ehitusteatis

 1.24

Illar Kalm

Kalmu, Kaasiku k Mustvee vald Jõgevamaa - kanalisatsioonisüsteemid

1752.52 (876,26+876,26)

863.18

ehitusteatis

 1.25

Katrin Kiis

Saare talu kanalisatsiooni süsteem

2528.58 (1264,29+1264,29)

1245.42

ehitusteatis

 1.26

Kaimo Puniste

Kase kinnistu sissesõidutee ehitamine

3886.00 (1943,00+1943,00)

1914.00

-

 1.27

Alari Karro

Karusoo-Joosepi juurdepääsutee remont.Aadress:Piilsi küla,Mustvee vald Jõgeva maakond

3185.85 (1592,92 + 1592,93)

1569.15

-

 1.28

Natalja Gold

Poe kinnistu puurkaevu remont

1768.80 (884,40+884,40)

871.20

ehitusteatis

 1.29

Vello Reisenbuk

Nõmme talu puurkaevu ja veetrassi rajamine

2036.80 (1018,40+1018,40)

1003.20

ehitusluba ja puurkaevu asukoha kooskõlastus

 

 

 

Toimetaja: JANEK ROMANOVITŠ