Hajaasustuse programm 2020

Mustvee vald jätkab hajaasustuse programmis osalemist. Taotluste vastuvõtt toimus 
17.veebruar - 17. aprill 2020

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetust saab taotleda veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.
 

Toetuse saajad 2020.aastal