Lumetõrje teostajad 2018-19 Mustvee valla teedel ja erateedel

Kasepää piirkond -  AS TREV-2 Grupp, kontakt 515 9083;

Avinurme  (Vadi) piirkond - Redang OÜ, kontakt 528 4444;

Avinurme aleviku piirkond -  OÜ Päevapoeg, kontakt 514 4222;

Avinurme (Ulvi) piirkond - OÜ Päevapoeg, kontakt 514 4222;

Võtikvere piirkond - OÜ Päevapoeg, kontakt 514 4222;

Saare (Kääpa) piirkond FIE Mati Miil, kontakt 517 5488;

Saare (Voore) piirkond FIE Villu Kajaste, kontakt 525 1665;

Saare (Voore küla) piirkond Voore Tuletõrje Selts, kontakt 517 5026;

Lohusuu piirkond  Karusoo OÜ, kontakst 5341 3027;

Mustvee linn - Mustvee Linnavara OÜ, kontakt 5309 1198.