Lumetõrje teostajad 2023/2024 Mustvee valla teedel ja erateedel

Lumetõrje teostajad Mustvee vallas

1. Lohusuu piirkonnas Redang OÜ, kontakt 5155222

2. Kasepää piirkonnas FIE Urmas Treial, kontakt 5105066

3. Kääpa piirkonnas Mati Miil Veskiaru Talu, kontakt 5175488

4. Voore piirkonnas Taumar Palkmajad OÜ, kontakt 53433637, 53451666

5. Võtikvere – Ulvi piirkonnas OÜ Päevapoeg, kontakt 5144222

6. Avinurme – Vadi piirkonnas OÜ Redang, kontakt 5155222, 58433336

7. Mustvee linnas Taumar Palkmajad OÜ, kontakt 53433637, 53451666

Lumetõrjet teostatakse valla ja avalikus kasutuses olevatel erateedel ning rahvastikuregistri järgselt vallas püsielupaika omavate valla kodanike erateedel pääsuks elukohani. Lumetõrjet ei teostata õuealadel. Eelmistel perioodidel esitatud taotlused lumetõrjeks kehtivad ka sellel talveperioodil. Töö teostaja võib lumetõrjest keelduda, kui see ei ole tehniliselt võimalik, seatakse ohtu töö teostaja või teiste isikute vara. Lumetõrjet alustatakse valla teedel ja parklates eelisjärjekorras, erateede puhastus sõltuvalt lumeoludest võib aega võtta kuni 24 tundi.

Mustvee valla avalikuks kasutamiseks määramata erateedel lumetõrje teostamise kord

TAOTLUS MUSTVEE VALLA ERATEEL TALIHOOLDUSE TEGEMISEKS