Kala tn 31 katastriüksuse detailplaneering

 

Mustvee Vallavolikogu algatas 28.11.2018 otsusega nr 75 Lohusuu alevikus Kala tn 31 katastriüksuse (48601:001:0168) detailplaneeringu koostamise eesmärgiga määrata ehitusõigus üksikelamu ja seda teenindavate ehitiste rajamiseks. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha. Uuringute vajadus selgitatakse välja planeerimise käigus.

Mustvee Vallavolikogu 28.11.2018 otsus nr 75   ja otsuse lisa

Planeeringulahendus:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Illustreeriv joonis