Kala tn 31 katastriüksuse detailplaneering

 

Mustvee Vallavolikogu algatas 28.11.2018 otsusega nr 75 Lohusuu alevikus Kala tn 31 katastriüksuse (48601:001:0168) detailplaneeringu koostamise eesmärgiga määrata ehitusõigus üksikelamu ja seda teenindavate ehitiste rajamiseks.

Mustvee Vallavalitsuse 30.05.2019 korraldusega nr 320 vastu võetud detailplaneeringuga määratakse Lohusuu alevikus asuvale 4012 m² suurusele hoonestamata maaüksusele ehitusõigus kuni 300 m² suuruse üksikelamu ja kuni 3 kõrvalhoone rajamiseks. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga ja selle elluviimisel olulisi mõjusid ette näha ei ole.

28. juunist kuni 12. juulini 2019 toimub Mustvee Vallavalitsuse majandusosakonnas (Narva tn 16, Mustvee linn) ja Lohusuu teenuskeskuses (Jõe tn 1, Lohusuu alevik) tööaegadel Kala tn 31 katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek.

Avaliku väljapaneku ajal on kõigil soovijatel võimalik esitada detailplaneeringu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn, Jõgeva maakond 49603 või e-posti aadressil info@mustvee.ee

Mustvee Vallavolikogu 28.11.2018 otsus nr 75   ja otsuse lisa

Mustvee Vallavalitsuse 30.05.2019 korraldus nr 320

Planeeringulahendus:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Illustreeriv joonis