Mittetulundustegevuse toetuse taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Mustvee valla eelarvelise toetuse taotlusvorm.

Toetuse andmise eesmärk on laiendada Mustvee vallas kultuuri-, spordi- ja noorsootöö, sotsiaali ning külaliikumise võimalusi, arendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd.

Toetuse saamiseks järgmiseks kalendriaastaks tuleb esitada taotlus hiljemalt 1. novembriks.

Õigusaktid:

Mustvee valla eelarvest ühendustele toetuste eraldamise kord

Vastutaja:

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Mustvee valla teenuste ja toimingute keskkonda sisenemiseks tuleb end  sisselogimisel tuvastada kas ID-kaardi või mobiili-IDga.
Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Viide:


 

Taotlemine pabervormil ja e-posti teel

Vajalikud
sammud:

Eelarvelise toetuse taotlusvormi on võimalik alla laadida word-formaadis siit  Peale vormil olevate väljade täitmist tuleb fail salvestada ja digitaalselt allkirjastada ning saata e-posti aadressile info@mustvee.ee.

Taotlust on võimalik täita ka paberkandjal ning tuua see Mustvee vallamajja või  teenuskeskustesse.

 

Aruandlus

Toetuse kasutamise kohta tuleb esitada aruanne hiljemalt järgmise aasta 31. jaanuariks.

Allalaetav aruandevorm