Konverents-infopäev “Kõik on uus septembrikuus”

30.08.2023 toimus Mustvee vallas hariduskonverents, kus räägiti vajalikest muudatustest sh koolivõrgu korrastamisest. Osalejaid oli üle 100 kohapeal ja veebis kuni 37 vaatajat. Vallavanem Indrek Kullam rõhutas oma tervistuskõnes, et koolivõrgu korrastamisel on vajalik saavutada poliitilised kokkulepped, et tagada õpilastele parim hariduse kvaliteet ja õpetajate väärtuspakkumine sh õpetajate järelkasv. Käsitletud sai ka Mustvee valla hariduskorraldus töörühma plaane koolivõrgu korrastamiseks.

Esinejateks olid Haridus- ja Teadusministeeriumi spetsialistid. Indrek Kilk oma esitluses „Hariduse õigusruum" juhtis tähelepanu direktori erinevatele rollidele, kvalifikatsiooninõuetele ning millistel alustel töölepingut sõlmida, lõpetada. Tiina Petersoni ettekanne „Eestikeelne alusharidus" rõhutas alushariduse kvaliteedi pakkumisel töötaja professionaalsust. Ingar Dubolazov ja „Eestikeelsele õppele üleminek" andis ülevaate ajaraamidest ning toetavatest meetmetest. Katrin Ohakas rääkis Peipsi Gümnaasiumi 2022  järelevalve tulemustest ning põhjalikult andis ülevaate eesti keele ja eestikeelse õppe järelevalvest. „Kaasav haridus" ettekanne Ave Szymanel tekitas arutelu kohapeal õpetaja võimekuses kohaneda ootustele, mis tulenvad seadusest. Konverentsi lõpetas Piret Sapp ettekandega „Koolivõrgu korrastamine" mis tõi esile suurimad väljakutsed Mustvee valla koolivõrgus ning andis mõtteid vallvalitsusele ja volikogule mõtestamiseks, sõnastamiseks ning otsustamiseks.

VAATA SALVESTUST!

Ajutise hariduskomisjoni koosoleku protokoll

Mustvee haridusvõrgu analüüs

Lae dokument alla siin

Seminari „Mustvee valla haridusvõrgu analüüs“ materjalid