Mustvee Valla Noortekeskus

Mustvee Valla Noortekeskus  alustas tööd 1. jaanuaril 2019.  Noortekeskus on Mustvee Vallavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärk on luua noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja kaasav arengukeskkond, võimaldada noortel aktiivselt sisustada oma vaba aega ning suunata noori olema ühiskondlikult aktiivne. Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel. Noortekeskuse struktuuris on piirkondlikud tegevuskohad Mustvee linnas, Avinurme ja Lohusuu alevikus ning Raja ja Voore külas.

Juhataja: Jaanika Griin
Telefon: +372 5913 3712

E-post: jaanika.griin[ät]mustvee.eu

Mustvee Valla Noortekeskuse töötajad

Noortetoad

Noortetuba

Avatud

Noorsootöötaja

Aadress

Kontakt

 

 

Jaanika Griin, juhataja 

Tartu 28, Mustvee linn Telefon: +372 5913 3712
E-post: jaanika.griin[ät]mustvee.eu
Avinurme

E ja K 11:00-18:30

Marit Juursalu Võidu tn 9 Avinurme alevik Telefon: +372 5300 9736
E-post avinurmenk[at]mustvee.eu
Mustvee T ja N 11:00-18:30

Marit Juursalu

Tartu tn 11 Mustvee linn Telefon: +372 5300 9736
E-post: mustveenk@mustvee.eu

Lohusuu

E 14.00-17.00
K 13.00-17.00
N 13.00-17.00
R 13.00-19.00

Kristiina Akulitš

 

Avinurme tee 73
Lohusuu alevik

Telefon +372 5693 3158
E-post lohusuunoortekas[ät]gmail.com

Raja

E, 16.00-19.00
K, R 13.00-19.00

Nadežda Gunina

Uus tn 1
Kükita küla

Telefon +372 5845 4710 
E-post Naaadja[ät]hotmail.com

Voore

E, K, N 13.00-18.00

Agnes Teesaar

Lossi
Voore küla

Telefon +372 5624 4722
E-post  agnes.teesaar[ät]mustvee.eu

 

Mustvee Valla Noortekeskuse põhimäärus: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/420112018028