SOTSIAALTRANSPORDITEENUS on puudega isikule, kes oma erivajaduse tõttu ei saa kasutada ühistransporti või ei ole suuteline iseseisvalt sõitma ravi-, rehabilitatsiooni-, abivahendit väljastavasse asutusesse ja riigi või kohaliku omavalituse ametiasutusesse. Erandjuhul, mõjuvate põhjuste olemasolul võib osutada teenust ka teistele abivajajatele.

 

Sotsiaaltransporditeenust saamiseks esitab teenust sooviv isik või muu isik (perearst, hooldaja, naaber jms) sotsiaaltöö spetsialistile suulise või kirjaliku sotsiaalteenuse taotluse (PDFRTF). Transporditeenuse saamiseks maakonna piires vähemalt 3 tööpäeva (v.a. kiireloomulised juhtumid perearsti pöördumisel), väljaspool maakonda vähemalt 7 tööpäeva enne soovitud sõiduaega. Avalduses tuleb ära märkida sõidu kuupäev, otstarve ja marsruut. Teenuse hinnakirja kehtestab Vallavalitsus.

 

Koolilastele sotsiaaltransporditeenuse saamiseks esitada kirjalik sotsiaalteenuse taotlus vähemalt üks nädal enne õppeaasta algust. Koolisotsiaaltransporti saavad taotleda puudega laste vanemad, kelle lapsed õpivad erikoolides ja transporti pakutakse esmaspäeval kooli sõiduks ja reedel koju toomiseks.

 

VASTUTAJA

Mustvee Vallavalitsuse piirkondade sotsiaaltöö spetsialistid

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Sotsiaalhoolekande seadus

Sotsiaalteenuste osutamise eest võetava tasu kehtestamine