Ühinemislepingu muutmise eelnõu ja seletuskirja avalik väljapanek

Mustvee Vallavolikogu 29.07.2020 otsusega nr 40 algatati Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Saare valla ja Mustvee linna volikogude poolt 21.12.2016 kinnitatud ühinemislepingu muutmine vastavalt ühinemislepingu muutmise eelnõule.

Eelnõu ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda Mustvee Vallavalitsuses (Tartu tn 28, Mustvee linn), Avinurme teenuskeskuses (Võidu tn 9, Avinurme alevik), Kasepää teenuskeskuses (Sõpruse tn 90, Kasepää), Lohusuu teenuskeskuses (Jõe tn 1, Lohusuu alevik), Saare teenuskeskuses (Siili, Kääpa küla) ja Mustvee valla veebilehel.

Eelnõu kohaselt muudetakse ühinemislepingu punkti 7.12.6, millest jäetakse välja järgmine lause: "Jätkatakse koostööd MTÜ-ga Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus.".

Ühinemislepingu muutmise eelnõu kohta saab esitada ettepanekuid ja vastuväiteid 1. augustist kuni 23. augustini 2020. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult ja allkirjastatult Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn, Jõgeva maakond 49603 või meiliaadressil info@mustvee.ee

Eelnõu

Seletuskiri