Valimiskomisjoni asukoht ja tööaeg

Valimiskomisjoni asukoht on Mustvee Vallavalitsus Tartu tn 28 Mustvee linn II korrus, istungite saal
Valimiskomisjoni esimees Daisy Utsar
Kontakt: e-post: daisy.utsar@mustvee.ee, tel. 332 3663; 5568 3418 

Aseesimees Marju Soop
Kontakt: e-post: marju.soop@mustvee.ee, tel. 772 6257

Valimiskomisjoni tööaeg 

18.08. – 06.09.2021 (tööpäevadel)  kell 14.00 – 16.00

07.09. ja 09.09.2021  kell 12.00 – 18.00

Valimisinfo: www.valimised.ee

Mustvee valla valimiskomisjoni koosolek toimub 19.augustil kell 15.50 vallavalitsuse saalis

Oluline info valijale 17.10.2021 toimuvateks KOV volikogu valimisteks asub siin: