VÕLANÕUSTAMISETEENUS on suunatud finants-majanduslikku hädaolukorda sattunud isikutele, peredele ja leibkondadele, kellel majanduslikest raskustest põhjustatuna on tekkinud või tekkimas sotsiaalsed probleemid. Teenus on mõeldud isikute varalise olukorra kindlakstegemiseks, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamiseks ja nõuete rahuldamiseks, vältimaks uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. Teenuse raames aidatakse inimesel teadvustada ülemäärase võlgnevuse põhjuseid ja tagajärgi ning õpetatakse  tulevikus uusi võlgnevusi vältima. Teenuse esimesed kolm tundi on abivajajale tasuta.

 

Võlanõustamiseteenuse saamiseks esitab soovija sotsiaalteenuse taotluse  (RTF).

 

VASTUTAJA

Mustvee Vallavalitsuse piirkondade sotsiaaltöö spetsialistid

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Mustvee vallas

Sotsiaalhoolekande seadus