Mustvee Valla Noortekeskus

Mustvee Valla Noortekeskus  alustas tööd 1. jaanuaril 2019.  Noortekeskus on Mustvee Vallavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärk on luua noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja kaasav arengukeskkond, võimaldada noortel aktiivselt sisustada oma vaba aega ning suunata noori olema ühiskondlikult aktiivne. Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel. Noortekeskuse struktuuris on piirkondlikud tegevuskohad Mustvee linnas, Avinurme ja Lohusuu alevikus ning Raja ja Voore külas.

Juhataja: Laidi Grauen

e-post: noortekeskus[ät]mustvee.eu

Telefon: 5814 3899

Mustvee Valla Noortekeskuse töötajad

 

Noortetoad

Noortetuba

Noorsootöötaja

Aadress

Kontakt

Avinurme

Jelena Kuusik - Hints

Võidu tn 9 Avinurme alevik

5381 1848
jelenakuusik[ät]hotmail.com
 

Lohusuu

Kristiina Akulitš

Avinurme tee 73 Lohusuu alevik

5693 3158 
lohusuunoortekas[ät]gmail.com

Mustvee

Jelena Kuusik-Hints

Tartu tn 11 Mustvee linn

5381 1848
jelenakuusik[ät]hotmail.com

Raja

Nadežda Gunina

Uus tn 1
Kükita küla

5845 4710 
Naaadja[ät]hotmail.com

Voore

Kadri Kommer

Lossi
Voore küla

5561 4660
kadrikommer30[ät]gmail.com

 

Mustvee Valla Noortekeskuse põhimäärus: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/420112018028