Vallavolikogu protokollid ja õigusaktid 2017

27.10.2017 protokoll nr-1
15.11.2017 protokoll nr-2
29.11.2017 protokoll nr-3
13.12.2017 protokoll nr-4
28.12.2017 protokoll nr-5

 

Otsused

27.10.2017 otsus nr-1 volikogu esimehe valimine.pdf
15.11.2017 otsus nr-2 Tähe-tn-9-Mustvee DP kehtestamine.pdf
15.11.2017 otsus nr-3 Tähe-tn-4a-Mustvee DP kehtestamine.pdf
15.11.2017 otsus nr-4 Tartu-tn-12b-Mustvee IKÕ seadmine.pdf
15.11.2017 otsus nr-5 Mustvee-LV otsuse muutmine.pdf
15.11.2017 otsus nr-6 Mustvee vallavanema valimine.pdf
15.11.2017 otsus nr-7 vallavanema tootasu ja hüvitiste määramine.pdf
15.11.2017 otsus nr-8 vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.pdf
15.11.2017 otsus nr-9 vallavalitsuse koosseisu_kinnitamine.pdf
15.11.2017 otsus_nr-10 vallavalitsus liikmetele töötasu ja hüvitiste määramine.pdf
15.11.2017 otsus nr-11 alatiste komisjonide moodustamine.pdf
15.11.2017 otsus nr-12 alatiste komisjonide esimeeste-aseesimeeste valimine.pdf
15.11.2017 otsus nr-13 endistele volikoguesimeestele ja vallavanematele hüvitiste määramine.pdf
29.11.2017
29.11.2017
29.11.2017
29.11.2017 otsus nr-17 struktuur ja teenistuskohtade koosseis
29.11.2017 otsus nr-18 nõuded haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele

13.12.2017

otsus nr-19 Ühiselt_täidetavate_ülesannete_delegeerimine_SA_JAEK

13.12.2017

otsus nr-20 Loa andmine laenulepingu nr 17-012256-JI
13.12.2017 otsus nr-21 Teenistujate täiendavate hüvitiste maksmine
13.12.2017 otsus nr-22 Nõusoleku andmine kinnistu jagamiseks
13.12.2017 otsus nr-23 Maa sihtotstarbe muutmine
13.12.2017 otsus nr-24 Sundvalduse seadmine
28.12.2017 otsus nr - 25 Sümboolika konkursi luhtunuks tunnistamine
28.12.2017 otsus nr - 26 Esindajate tagasikutsumine Jõgevamaa Omavalitsuste Liidust
28.12.2017 otsus nr - 27 Esindajate määramine ja tagasikutsumine SA Mustvee Tervis
28.12.2017 otsus nr - 28 Esindajate määramine Sihtasutusse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
28.12.2017 otsus nr - 29 Vallavanema ülesannete delegeerimine lähtuvalt toimingupiirangutest