Kehtestatud detailplaneeringud

Planeering Asustusüksus Kehtestamisotsus Seotud failid
Robi Omedu küla 16.12.2020 nr 59 Dokumendid
Mustvee sadama Lõunamuuli Mustvee linn 30.05.2019 nr 317 Dokumendid
Silvana Koseveski küla 23.01.2020 nr 69 Dokumendid
Metsavahi Kasepää küla 28.12.2028 nr 85 Dokumendid

Tartu mnt 62 c

Kükita küla 05.11.2020 nr 729 Dokumendid

Kala tn 31 detailplaneering

Lohusuu alevik 08.08.2019 nr 442 Dokumendid
Männikuvälja katastriüksuse detailplaneering Kärasi küla 30.06.2009 nr 12 Dokumendid

Uueotsara ja Parikaennu maaüksuste ning lähiala detailplaneering

Tammispää küla 28.11.2018 nr 74

Dokumendid

Link

Aia tn 80 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 20.10.2016 nr 44  
Benito Agirre tn 1a kinnistu detailplaneering Mustvee linn 26.05.2003 nr 17  
Ehitajate tee 1 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 16.09.2004 nr 36  
Jõe tn 1 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 07.05.2008 nr 11  
Jõe tn 38a kinnistu detailplaneering Mustvee linn 29.01.2004 nr 2  
Kooli tn 7a kinnistu detailplaneering Mustvee linn 25.06.2010 nr 24  
Kastani tn 37 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 13.02.2009 nr 1  
Liiva tn 16 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 30.06.2004 nr 31  
Marja tn 14 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 30.06.2004 nr 30  
Mustvee sadama detailplaneering Mustvee linn 13.05.2008 nr 29  
Narva tn 1a maa-ala detailplaneering Mustvee linn 19.06.2006 nr 25  
Narva tn 6 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 29.01.2004 nr 1  
Narva tn 9c kinnistu detailplaneering Mustvee linn 08.11.2012 nr 39  
Narva tn 23, Narva tn 25 ja Narva tn 27 kinnistute detailplaneering Mustvee linn 28.10.2004 nr 50  
Narva tn 23 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 14.10.2005 nr 51  
Narva tn 31b kinnistu detailplaneering Mustvee linn 07.05.2008 nr 12  
Narva tn 61 ja Narva tn 63 kinnistute detailplaneering Mustvee linn 28.10.2004 nr 51  
Narva tn 61 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 03.04.2006 nr 12  
Narva tn 65 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 19.06.2006 nr 24  
Narva tänava (Kalma-Mustvee kõrvalmaantee T-13114), Mustvee sadamaala ja Peipsi järve vahelisel alal POS 1 Mustvee linn 28.09.2012 nr 29  
Peipsi tn 2 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 03.04.2006 nr 10  
Pihlaka tn 2 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 13.05.2005 nr 18  
Pihkva tn 2c kinnistu detailplaneering Mustvee linn 16.12.2004 nr 64  
Pihkva tn 2s kinnistu detailplaneering Mustvee linn 19.03.2010 nr 9  
Pihkva tn 9a kinnistu detailplaneering Mustvee linn 09.12.2008 nr 63  
Pihkva tn 46a, 46b kinnistute detailplaneering Mustvee linn 13.02.2009 nr 1  
Pihkva tn 48a ja 48b kinnistute detailplaneering Mustvee linn 14.10.2005 nr 52  
Pihkva tn 48a ja 48b kinnistute ja Peipsi järve vahelise ala detailplaneering Mustvee linn 22.10.2015 nr 37  
Pihkva tn 105 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 30.10.2006 nr 39  
Raudtee tn 1b kinnistu detailplaneering Mustvee linn 24.08.2007 nr 25  
Raudtee tn 3 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 09.12.2008 nr 61  
Raudtee tn 4a ja Raudtee tn 4b kinnistute detailplaneering Mustvee linn 16.09.2004 nr 37  
Raudtee tn 12 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 03.04.2006 nr 11  
Sireli tn 2 ja 2a kruntide detailplaneering Mustvee linn 05.04.2005 nr 10  
Tartu tn 1d maa-ala detailplaneering Mustvee linn 30.05.2007 nr 12  
Tartu tn 3 ja Tähe tn 1a kinnistute detailplaneering Mustvee linn 26.05.2003 nr 16  
Tartu tn 5a ja 7b kinnistute detailplaneering Mustvee linn 30.08.2016 nr 34  
Tartu tn 12a kinnistu detailplaneering Mustvee linn 24.08.2007 nr 26  
Tartu tn 39 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 26.05.2003 nr 15  
Tartu tn 56 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 14.12.2015 nr 46  
Tartu tn 58 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 28.10.2004 nr 52  
Tartu tn 74 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering Mustvee linn 19.04.2018 nr 159  
Tähe tn 4a kinnistu ja selle lähiala detailplaneering Mustvee linn 15.11.2017 nr 3  
Tähe tn 5 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 13.05.2005 nr 17  
Tähe tn 9 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering Mustvee linn 15.11.2017 nr 2  
Uus-Narva mnt 3 ja Tartu tn 101 kinnistute detailplaneering Mustvee linn 27.02.2015 nr 6  
Oja katastriüksuse detailplaneering Kasepää küla 31.05.2013 nr 16  
Omedu jõe suudmeala Omedu küla 21.10.2004 nr 56  
Omedu sadama detailplaneering Omedu küla 03.09.2008 nr 45  
Paveli kinnistu detailplaneering Kükita küla 26.11.2004 nr 60  
Ranna katastriüksuse detailplaneering Kasepää küla 27.09.2013 nr 32  
Sassiranna kinnistu detailplaneering Kasepää küla 20.01.2006 nr 7  
Siimukivi detailplaneering Omedu küla 21.10.2004 nr 55  
Tiheda külaväljaku detailplaneerin Tiheda küla 17.06.2010 nr 15  
Pihla kinnistu osaline detailplaneering Kalmaküla 20.12.2007 nr 34  
Männikuvälja katastriüksuse detailplaneering Kärasi küla 30.06.2009 nr 12  
Avinurme tee 4 maaüksuse detailplaneering Lohusuu alevik 06.06.2017 nr 78  
Elulõnga kinnistu detailplaneering Lohusuu alevik 09.01.2006 nr 2  
Lohusuu aleviku puhkeala detailplaneering Lohusuu alevik 20.12.2012 nr 31 Dokumendid
Torioja turismitalu detailplaneering Lohusuu alevik 08.05.2001 nr 54  
Järveküla katastriüksuse detailplaneering Ninasi küla 09.01.2006 nr 1  
Tuule katastriüksuse detailplaneering Separa küla 19.10.2016 nr 45  
Kote katastriüksuste detailplaneering Tammispää küla

24.09.2012 nr 17

Dokumendid
Põlluotsa IV kinnistu detailplaneering Tammispää küla 15.12.2008 nr 31  
Kivastiku maaüksuse osaline detailplaneering Vilusi küla 04.02.2015 nr 4  
Päevatalu kinnistu detailplaneering Vilusi küla 19.06.2008 nr 14  
Tooma maaüksuse ja külgneva ala detailplaneering Vilusi küla 25.06.2001 nr 61  
Võidu tn L6 ja lähiala detailplaneering Avinurme alevik 08.06.2017 nr 80  
Võidu tn 18 detailplaneering Avinurme alevik 14.05.2013 nr 47  
Võidu tn 33 kinnistu detailplaneering Avinurme alevik 30.06.2005 nr 104  
Erese kinnistu ja lähiala detailplaneering Koseveski küla 03.06.2009 nr 22  
Näki maaüksuse elamukvartali detailplaneering Koseveski küla 29.11.2006 nr 54  
Kivastiku kinnistu detailplaneering Koseveski küla 23.07.2008 nr 167  
Tammepuu kinnistu detailplaneering Koseveski küla 27.10.2010 nr 19  
Noorteküla detailplaneering Voore küla 15.07.2008 nr 33 Dokumendid
Torma prügila laienduse detailplaneering Võtikvere küla 23.03.2010 nr 42 Dokumendid