Kehtestatud detailplaneeringud

Jrk nr Planeering Asustusüksus Kehtestamisotsus
1. Aia tn 80 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 20.10.2016 nr 44
2. Benito Agirre tn 1a kinnistu detailplaneering Mustvee linn 26.05.2003 nr 17
3. Ehitajate tee 1 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 16.09.2004 nr 36
4. Jõe tn 1 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 07.05.2008 nr 11
5. Jõe tn 38a kinnistu detailplaneering Mustvee linn 29.01.2004 nr 2
6. Kooli tn 7a kinnistu detailplaneering Mustvee linn 25.06.2010 nr 24
7. Kastani tn 37 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 13.02.2009 nr 1
8. Liiva tn 16 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 30.06.2004 nr 31
9. Marja tn 14 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 30.06.2004 nr 30
10. Mustvee sadama detailplaneering Mustvee linn 13.05.2008 nr 29
11. Narva tn 1a maa-ala detailplaneering Mustvee linn 19.06.2006 nr 25
12. Narva tn 6 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 29.01.2004 nr 1
13. Narva tn 9c kinnistu detailplaneering Mustvee linn 08.11.2012 nr 39
14. Narva tn 23, Narva tn 25 ja Narva tn 27 kinnistute detailplaneering Mustvee linn 28.10.2004 nr 50
15. Narva tn 23 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 14.10.2005 nr 51
16. Narva tn 31b kinnistu detailplaneering Mustvee linn 07.05.2008 nr 12
17. Narva tn 61 ja Narva tn 63 kinnistute detailplaneering Mustvee linn 28.10.2004 nr 51
18. Narva tn 61 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 03.04.2006 nr 12
19. Narva tn 65 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 19.06.2006 nr 24
20. Narva tänava (Kalma-Mustvee kõrvalmaantee T-13114), Mustvee sadamaala ja Peipsi järve vahelisel alal POS 1 Mustvee linn 28.09.2012 nr 29
21. Peipsi tn 2 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 03.04.2006 nr 10
22. Pihlaka tn 2 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 13.05.2005 nr 18
23. Pihkva tn 2c kinnistu detailplaneering Mustvee linn 16.12.2004 nr 64
24. Pihkva tn 2s kinnistu detailplaneering Mustvee linn 19.03.2010 nr 9
25. Pihkva tn 9a kinnistu detailplaneering Mustvee linn 09.12.2008 nr 63
26. Pihkva tn 46a, 46b kinnistute detailplaneering Mustvee linn 13.02.2009 nr 1
27. Pihkva tn 48a ja 48b kinnistute detailplaneering Mustvee linn 14.10.2005 nr 52
28. Pihkva tn 48a ja 48b kinnistute ja Peipsi järve vahelise ala detailplaneering Mustvee linn 22.10.2015 nr 37
29. Pihkva tn 105 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 30.10.2006 nr 39
30. Raudtee tn 1b kinnistu detailplaneering Mustvee linn 24.08.2007 nr 25
31. Raudtee tn 3 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 09.12.2008 nr 61
32. Raudtee tn 4a ja Raudtee tn 4b kinnistute detailplaneering Mustvee linn 16.09.2004 nr 37
33. Raudtee tn 12 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 03.04.2006 nr 11
34. Sireli tn 2 ja 2a kruntide detailplaneering Mustvee linn 05.04.2005 nr 10
35. Tartu tn 1d maa-ala detailplaneering Mustvee linn 30.05.2007 nr 12
36. Tartu tn 3 ja Tähe tn 1a kinnistute detailplaneering Mustvee linn 26.05.2003 nr 16
37. Tartu tn 5a ja 7b kinnistute detailplaneering Mustvee linn 30.08.2016 nr 34
38. Tartu tn 12a kinnistu detailplaneering Mustvee linn 24.08.2007 nr 26
39. Tartu tn 39 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 26.05.2003 nr 15
40. Tartu tn 56 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 14.12.2015 nr 46
41. Tartu tn 58 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 28.10.2004 nr 52
42. Tartu tn 74 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering Mustvee linn 19.04.2018 nr 159
43. Tähe tn 4a kinnistu ja selle lähiala detailplaneering Mustvee linn 15.11.2017 nr 3
44. Tähe tn 5 kinnistu detailplaneering Mustvee linn 13.05.2005 nr 17
45. Tähe tn 9 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering Mustvee linn 15.11.2017 nr 2
46. Uus-Narva mnt 3 ja Tartu tn 101 kinnistute detailplaneering Mustvee linn 27.02.2015 nr 6
47. Oja katastriüksuse detailplaneering Kasepää küla 31.05.2013 nr 16
48. Omedu jõe suudmeala Omedu küla 21.10.2004 nr 56
49. Omedu sadama detailplaneering Omedu küla 03.09.2008 nr 45
50. Paveli kinnistu detailplaneering Kükita küla 26.11.2004 nr 60
51. Ranna katastriüksuse detailplaneering Kasepää küla 27.09.2013 nr 32
52. Sassiranna kinnistu detailplaneering Kasepää küla 20.01.2006 nr 7
53. Siimukivi detailplaneering Omedu küla 21.10.2004 nr 55
54. Tiheda külaväljaku detailplaneerin Tiheda küla 17.06.2010 nr 15
55. Pihla kinnistu osaline detailplaneering Kalmaküla 20.12.2007 nr 34
56. Männikuvälja katastriüksuse detailplaneering Kärasi küla 30.06.2009 nr 12
57. Avinurme tee 4 maaüksuse detailplaneering Lohusuu alevik 06.06.2017 nr 78
58. Elulõnga kinnistu detailplaneering Lohusuu alevik 09.01.2006 nr 2
59. Lohusuu aleviku puhkeala detailplaneering Lohusuu alevik 20.12.2012 nr 31
60. Torioja turismitalu detailplaneering Lohusuu alevik 08.05.2001 nr 54
61. Järveküla katastriüksuse detailplaneering Ninasi küla 09.01.2006 nr 1
62. Tuule katastriüksuse detailplaneering Separa küla 19.10.2016 nr 45
63. Kote katastriüksuste detailplaneering Tammispää küla 24.09.2012 nr 17
64. Põlluotsa IV kinnistu detailplaneering Tammispää küla 15.12.2008 nr 31
65. Kivastiku maaüksuse osaline detailplaneering Vilusi küla 04.02.2015 nr 4
66. Päevatalu kinnistu detailplaneering Vilusi küla 19.06.2008 nr 14
67. Tooma maaüksuse ja külgneva ala detailplaneering Vilusi küla 25.06.2001 nr 61
68. Võidu tn L6 ja lähiala detailplaneering Avinurme alevik 08.06.2017 nr 80
69. Võidu tn 18 detailplaneering Avinurme alevik 14.05.2013 nr 47
70. Võidu tn 33 kinnistu detailplaneering Avinurme alevik 30.06.2005 nr 104
71. Erese kinnistu ja lähiala detailplaneering Koseveski küla 03.06.2009 nr 22
72. Näki maaüksuse elamukvartali detailplaneering Koseveski küla 29.11.2006 nr 54
73. Kivastiku kinnistu detailplaneering Koseveski küla 23.07.2008 nr 167
74. Tammepuu kinnistu detailplaneering Koseveski küla 27.10.2010 nr 19
75. Noortekülda detailplaneering Voore küla 15.07.2008 nr 33
76. Torma prügila laienduse detailplaneering Võtikvere küla 23.03.2010 nr 42